لیست قیمت نمایندگی مرکزی و مجاز کولر گازی جنرال

قیمت کولر گازی جنرال 9000

قیمت کولر گازی جنرال طرح لبخند گاز R22 با نصب رایگان سراسر کشور و 5 سال گارانتی معتبر شرکتی

قیمت = 15300000 ریال

قیمت کولر گازی جنرال ار تی سی گاز R22 با نصب رایگان سراسر کشور و 5 سال گارانتی معتبر شرکتی

قیمت = 16500000 ریال

قیمت کولر گازی جنرالطرح لبخند گاز R410 با نصب رایگان سراسر کشور و 5 سال گارانتی معتبر شرکتی

قیمت = 17800000 ریال

قیمت کولر گازی جنرال زد اچ گاز R410 با نصب رایگان سراسر کشور و 5 سال گارانتی معتبر شرکتی

قیمت = 18500000 ریال

قیمت کولر گازی جنرال ار تی سی گاز R410 با نصب رایگان سراسر کشور و 5 سال گارانتی معتبر شرکتی

قیمت = 17300000 ریال

تماس جهت مشاوره و خرید :

021-77735804
021-77735812
021-77735827
021-77740824