لیست قیمت تمای طرح ها و مدل های اصلی و اُرژینال کولر گازی جنرال 24000  
کم مصرف A گاز R410 | معمولی B گاز R22 | اینورتر A+ ( فوق کم مصرف ) گاز R410 با برد دی سی