کولر گازی جنرال

در زیر لیست قیمت کولرگازی جنرال گلد GOLD را مشاهده می کنید

کولر-گازی-جنرال
قیمت کولر گازی جنرال گلد GOLD
کولر گازی جنرال گلد GOLDمبردلوله و کابل فابریکگارانتی شرکتی معتبرهزینه نصبقیمت به ریال
12000 هزارگاز R410دارد5 سال طلایینصب رایگان سراسر کشور7/8500000
18000 هزارگاز R410دارد5 سال طلایینصب رایگان سراسر کشور10/1500000
24000 هزارگاز R410دارد5 سال طلایینصب رایگان سراسر کشور12/8500000
30000 هزارگاز R410دارد5 سال طلایینصب رایگان سراسر کشور14/9500000

در زیر لیست قیمت کولرگازی جنرال مکس MAX را مشاهده می کنید

کولر-گازی-جنرال