کولر گازي اینورتر جنرال 
Inverter Cooler General ZH 
 گاز R410 دارای بُرد اینورتر مصرف انرژی A+
لیست قیمت نمایندگی مرکزی و مجاز فروش
کولر گازی جنرال زد اچ اینورتر کم مصرف
قیمت مناسب مرکز پخش به سراسر کشور
general cooler Gas Inverter ZH کولر گازي
جنرال اینورتر زد اچ ، و ایستاده …